Banu usta e ha pilaf*


     Me gjasë kjo anekdotë që po e sjellim këtu, origjinën e ka nga kultura urbane e metropoleve osmane. Kjo jo vetëm sepse në përmbledhje të tilla, prej nga ku e kemi marrë, janë të mirënjohura tekstet që korespondojnë me të ngjashme të tjera publikuar në […]


Nuk ka komente


Zjarr prej Xhehenemit


Zjarri në kulturën islamike është parasëgjithash sinonim i Ferrit, vendit ku përfundojnë pabesimtarët dhe keqbërësit në Ditën e Gjyqit të Fundit. Janë të shumta versetet kuranore apo traditat profetike të cilat formësojnë një përfytyrim të përgjithshëm rreth Ferrit si vend dënimi, ku vuajtjet dhe torturat […]


Nuk ka komente