Përcaktimi i Misticizmit n’Islam*


Misticizmi, si termë teknike asht përcaktue e spiegue prej shenjtnish në mënyra të ndryshme. Disa nga këto përcaktime po i apim këtu poshtë: Misticizmi përbahet në mohimin e çdo gjaje përveç Zotit (Dhun-Nuni Misri). Misticizëm, don të thotë, mbështetje të plotë ke Zoti për jetë […]Muhijdin Arabiu dhe Vahdeti Vuxhudi


Baba Rexhepi * Muhijdin Arabiu, konsiderohet si kampioni i përzierjes të misticizmës me filozofinë në shekujt gjashtë dhe shtatë. Vetë është një mistik i shijes në rrugën shpirtërore. Njeri i përpjekjes, i perhizit dhe shëmbëll në të gjitha rregullat mistike. Kishte besim të plotë se çdo […]Bashkëjetesa me Islamofobinë


Ka kaluar vetëm pak kohë nga ndodhia e masakrës në Christchurch të Zelandës së Re, ku mbetën të vrarë 50 besimtarë mysliman të pafajshëm, dhe vala e solidarizimit të shqiptarëve me viktimat pothuajse është shuar. Më shpejt se ky solidarizim njerëzor, është shuar indinjata dhe […]Marifeti sipas Gazaliut


Baba Rexhepi*   Gazaliu pasi refuzoi rrugët e ndryshme të theollogëvet, të filozofëvet dhe të batininjet, iu kthye misticizmës, të cilën e përvetoi si në njohuri ashtu dhe në veprime. Atëherë themeloi theorinë e tij mbi marifetin (njohurinë) e saj, e cila lidhet ngushtë me […]Selefizmi dhe Orientalizmi për origjinat e S …


  Në vazhdën e debateve rreth Sufizmit këto kohët e fundit, por edhe më parë, hoxhallarë selefi në Shqipëri, ndër të tjera, si pjesë të polemikave të tyre kundër Sufizmit, kanë shpërndarë materiale kryesisht të përkthyera për origjinat e Sufizmit, ku mbështetet pretendimi se Sufizmi […]Dëgjimi i trupit të vdekur


Denise Gill*   Pjesë e shënimit editorial nga botimi origjinal: Si disiplinë, studimi i tingujve është unik në synimin e vet – në perimetrin e vet gjejmë shkencën e akustikës, përfaqsimin kulturor nëpërmjet dëgjimit dhe ndoshta, duke parafrazuar keq Donna Haraway, lindje ontologjish. Na krijohet […]E bukura e abdesit


Abd al-Rahman Al-Jaziri* Në aspektin linguistik, fjala arabe wudu’, e përkthyer këtu si “larja rituale” nënkupton bukuri, përsosmëri, dhe pastërti. Kjo fjalë është emër foljor. Folja prej nga rrjedh është tawadda’a, dhe në secilin rast emri foljor merr formën e tawaddu’, ose wadu’a, dhe si […]Lufta Kundra Islamofobisë Përtej Ideologjis …


Pas njëzet vjetësh nga formulimi i parë në shkencat sociale të konceptit të Islamofobisë nga sociologë në Britaninë e Madhe, koncepti i Islamofobisë është ende i debatuar nga vetë fakti se afirmimi i saj do rezultonte në nevojën e ballafaqimeve të vështira rreth vlerave dhe […]Bisedë me Rezart Bekën


Stadi i studimeve islame në shqip, e pyetje të tjera… Kohët e fundit, nga Qendra Studimore “Erasmus” është botuar një vepër klasike që prek çështjet e jurisprudencës islame, përkthyer dhe komentuar nga Rezart Beka. Nisur nga kjo ngjarje, si dhe të interesuar për situatën e […]Të jetuarit fërkueshëm


Redi Shehu Ndërveprimi i shoqërisë moderne shqiptare me arkitekturën e saj, ka qenë dhe është një ndër ekuacionet më të vështira përt’u kuptuar, pa le pastaj, për t’u zgjidhur. Ndërkohë që ky ndërveprim në vende të standartizuara, ka bërë që raporti i qytetit me qytetarin […]